Metode de plata / Paying for your GlassIdeas Product

9. Plata produselor GlassIdeas - parte integranta din Termeni si Conditii

9.Paying for your GlassIdeas Product - part of Terms and Conditions

This post is avalable also in English language, please see below

(1) Plata produselor si/sau serviciilor comandate se va efectua in avans sau in momentul livrarii. Ne rezervam dreptul ca in anumite cazuri sa acceptam doar plata in avans.

(2) Clientul/Utilizatorul poate opta pentru urmatoarele modalitati de plata:

  • Plata ramburs (plata la livrare) -  valabila doar pentru comenzile livrate pe teritoriul Romaniei, in cazul produselor aflate in stoc

Pretul total al coletului se va achita integral agentului firmei de curierat, in momentul primirii produselor.

  • Transfer bancar/ Plata cu ordin de plata - pe baza facturii proforma emise de GlassIdeas

Clientul/Utilizatorul va plati,prin transfer bancar valoarea integrala a contravalorii facturii proforma emise de Pro Ideas Trade SRL, in contul bancar indicat pe factura proforma transmisa prin email.  Plata va fi considerata a fi efectuata in momentul in care contravaloarea acestei facturi proforma se regaseste in contul bancar al Pro Ideas Trade SRL. Pro Ideas Trade SRL va livra continutul Comenzii efectuate de dumneavoastra  doar dupa ce contravaloarea integrala a acestei facturi proforma se regaseste in contul bancar al Pro Ideas Trade SRL, conform extrasului de cont emis de banca la care Pro Ideas Trade SRL are respectivul cont bancar. Factura proforma va fi valabila 4 zile de la data emiterii sale, timp necesar pentru transferul bancar in contul Pro Ideas Trade SRL.

Date de identificare:

Firma:  Pro Ideas Trade SRL

CUI: RO15445040

Registrul Comertului: J09/366/2003

Capital social: 200 RON

Adresa sediu social: Aleea Policlinicii nr.7 Bl. G12, Sc.2, Ap. 21, 810263 Braila, Romania

Adresa corespondenta - Adresa atelier (Punct de Lucru): Sos. Ramnicu-Sarat nr.123 (in interior ATLAS S.A.), Municipiul Braila, judetul Braila,  Romania

Cont in cazul platii in lei: RO19BTRL 0090 1202 3610 33XX deschis la Banca Transilvania Braila

Cont in cazul platii in euro: RO28BTRL EURCRT 0036 103302, Swift BTRLRO22 deschis la Banca Transilvania Braila 

Cont Trezorerie (in cazul societatilor bugetare): RO41TREZ 1515 069XXX00 1940 Trezoreria Braila


  •   Plata online cu card bancar de credit/ card bancar de debit – PayPal

Paypal este cel mai folosit sistem de plata online din lume, permite tranzactii in peste 20 de tipuri de valuta si foloseste tehnologii de securitate a datelor  de ultima generatie.

Daca alegeti plata prin PayPal si nu detineti cont la PayPal, dati click pe optiunea de plata prin card “Pay with my credit or debit card”. Puteti realiza plata fara a detine un cont PayPal; pentru efectuarea platii veti fi directionati catre serverele Paypal.

In cazul alegerii acestei metode de plata, procesarea platilor se va realiza exclusiv pe serverele securizate SSL si encriptate ale procesatorului de plati PayPal (spre care veti redirectionati automat la finalizarea comenzii), sub rezerva acceptarii conditiilor de utilizare care pot fi vizualizate la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full

(3) Pro Ideas Trade SRL nu solicita si nu stocheaza nici un fel de informatii referitoare la cardul/cardurile bancare ale Clientului/Utilizatorului, acestea fiind procesate direct pe serverele funizorului de servicii de plata online. Pentru tranzactiile efectuate cu cardul, Pro Ideas Trade SRL nu percepe nici un comision. Deoarece PayPal nu accepta plati efectuate in lei, suma de plata va fi convertita automat in Euro. Cursul de schimb valutar aplicat de Pro Ideas Trade SRL este de 1(un) Euro=4,5 lei (patru lei si cincizecibani).

(4)  In cazul platilor online, Pro Ideas Trade SRL nu este/nu poate fi facuta responsabila pentru nici un fel de comision suplimentar, suprataxa sau alt cost suplimentar suportat de Client/Utilizator, incluzand dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia sau de catre procesatorul de plati. Responsabilitatea pentru aceasta actiune revine integral Clientului/Utilizatorului. Astfel, Clientului/Utilizatorului ii revine obligatia de a se informa referitor la existenta unor astfel de comisioane, inainte de plasarea comenzii pe website. In cazul in care sumele retrase de pe cardul dumneavoastra sau rambursate pe acesta difera de pretul afisat la finalizarea comenzii sau de suma confirmata care urmeaza a va fi rambursata, va rugam sa contactati banca dumneavoastra si/sau procesatorul de plati pentru a primi mai multe informatii referitoare la comisioanele bancare legate de aceasta tranzactie.

(5) In cazul in care plata se efectueaza cu card bancar sau utilizand PayPal, Pro Ideas Trade SRL va debita contul curent al Clientului/Utilizatorului cu suma reprezentand contravaloarea comenzii, dupa ce a transmis  Clientului/Utilizatorului confirmarea comenzii.

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

9.Paying for your GlassIdeas Product- part of Terms and Conditions


(1) The amount corresponding of  the issued order must be paid in advance.


(2) The Customer/User can choose from the following payment methods:


  •  Cash on delivery (COD) – available only for orders delivered in Romania


Total price of the package will be paid to courier agent, upon receiving the products.


  •  Bank transfer/payment order  (bsed on the proforma invoice issued by GlassIdeas)


The Customer/User will pay by bank transfer the full value of the proforma invoice issued by Pro Ideas Trade SRL in the bank account indicated on the pro forma invoice sent by email. Payment will be deemed to be made when the counter value of this pro forma invoice is found in the bank account of Pro Ideas Trade SRL. Pro Ideas Trade SRL will deliver you the content of your Order only after the full value of this pro forma invoice is found in the bank account of Pro Ideas Trade SRL, according to bank statement issued by the respective bank. The proforma invoice will be valid for 4 days, the time required for the bank transfer to Pro Ideas Trade SRL account.   Using this method,  payment can be made  only in  EURO.


Identification data:

Company: Pro Ideas Trade SRL

VAT  Identification Number: RO15445040, check here http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html

Trade Register: J09/366/2003

Headquarter Address: Aleea Policlinicii nr.7 Bl. G12, Sc.2, Ap. 21, 810263 Braila, Romania

Workshop Address (Working Unit) – Correspondence address:

Road (Sosea, in Romanian language) Ramnicu-Sarat no.123 (on the perimeter of ATLAS  S.A.),  Braila city, Braila county, Postal Code 810166, Romania 

Bank accounts:

Romanian Currency; IBAN Bank Account:  RO19BTRL 0090 1202 3610 33XX  

Euro Currency: IBAN Bank Account: RO28BTRL EURCRT 0036 103302, Swift BTRLRO22 Bank:  Transilvania Bank, Braila Branch


  • Online payment by bank card credit/debit card - Paypal


Paypal is the most widely used online payment system in the world for your purchases on the internet, allows transactions in over 20 types of currency and uses state-of-the-art data security technologies.When selecting the payment method “payPal”, payment processing will only be performed on the secured and encrypted servers of service provider PayPal ( you will be directed to PayPal servers to make the payment), subject to acceptance of the terms of use that can be viewed at https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full

(3) Pro Ideas Trade SRL does not request and does not store in any way information related to the bank card or cards of the Customer/User, which are direcly processed in the provider’s online payment service. For transactions using the card, Pro Ideas Trade SRL does not charge any commission. The exchange rate applied by Pro ideas trade SRL on this website is 1 (one) Euro= 4,5 RON.

 (4) In case of online payment, Pro Ideas Trade SRL is not/can not be responsible for any additional commision or surcharges and any additional cost borne by the Customer/User, including but not limited to currency conversion charges by your bank or the processor of payment. The responsibility for this action wears entirely only Customer/User.

Therefore, the Customer/User has the obligation to inform about the existence of such commissions prior to placing the order. In case the debited/refunded amounts on your card are different to the price displayed at the checkout/the confirmed amount to be refunded, please contact your bank  and/or processor of payment to receive further information about the bank costs related to such transaction.

(5)If the payment is made with a bank card or using PayPal, Pro Ideas Trade SRL will debit the current account of the Customer/User with the amount representing the order value after the confirmation of the order has been sent to the Customer / User. 

(6) Pro Ideas Trade SRL  will issue  the invoice for each confirmed and delivered Order. Invoices issued and sent  in an electronic format by electronic mail are considered original invoices, in accordance with the provisions of law in force.