Autenticitate GlassIdeas. Authenticity of GlassIdeas creations

Parte integranta din Termeni si Conditii. Part of Terms and Conditions

This post is also available in English laguage, please see below

5.Produse manufacturate din lemn si/sau sticla. Produse unice, autentice, cu design exclusivist, create de Pro Ideas Trade SRL

(1) Produsele comercializate prin intermediul acestui website sunt produse noi, cu design exclusivist creat de GlassIdeas, in ambalajul GlassIdeas si in momentul livrarii sunt insotite de factura fiscala, certificat de garantie, instructiuni de utilizare, transport, manipulare, intretinere, (conform legislatiei in vigoare) cat si de certificat de autenticitate semnat de artisti.

(2) Aspectul produselor

Aspectul lemnului/materialelor naturale/ sticlei utilizate pentru obtinerea unui anumit produs GlassIdeas poate fi diferit decat cel utilizat in obtinerea produsului prezentat pe site/brosuri/materiale marketing. Acest fapt se datoreaza caracteristicilor naturale ale lemnului/materialelor naturale din componenta produsului  si/sau metodei manuale (prelucrarea manuala a sticlei, prelucrarea manuala a lemnului) folosite pentru a crea fiecare produs in parte.  Aceasta poate fi de asemenea, din cauza setarilor de pe un anumit browser web. Prin urmare, nici o garantie nu se face referitoare la culoarea produsului, aspectul lemnului/materialelor naturale/sticlei, finisajelor produsului prezentate pe website/brosuri.

 (3) Lemn masiv manufacturat. Sticla prelucrata manual. Excluderea responsabilitatii  referitoare la variatiile produsului

Prin achizitionarea produselor de pe site-ul nostru, Cumparatorul este de acord cu faptul ca:

        a) Lemnul masiv poate contine depozite de minerale, pituri, diferente de culoare, texturi si granulatii diferite, mici crapaturi sau noduri, etc. in functie de natura lemnului sau pot apare, in timp, mici crapaturi in functie de conditiile de temperatura sau umiditate in care sunt folosite produsele din lemn masiv - aceste caracteristici punand in valoare frumusetea naturala a obiectelor care contin lemn masiv (bijuterii din lemn, obiecte home decor din lemn, etc).

       b) Micile diferente dimensionale, de forma, de culoare, de textura a suprafetei, de pattern, minore neregularitati ale marginilor si/sau mici imperfectiuni ale produselor continand sticla si/sau lemn/materiale naturale  sau mici bule de aer si alte efecte de suprafata/variatii in sticla, toate proiectate pentru a capta lumina si a spori frumusetea finala a produsului, nu pot fi considerate defecte de calitate, fiind o dovada a procedeului manual si artistic de realizare a obiectelor din sticla si/sau lemn si a faptului ca dumneavoastra achizitionati o creatie artistica autentica. Tolerantele dimensionale ale produselor GlassIdeas sunt urmatoarele: (-0,5) – (+0,5) mm pentru bijuteriile GlassIdeas; (-10,00) –(+10,00) mm pentru celelalte produse GlassIdeas

       c) Caracteristicile  prezentate cat si variatiile descrise mai sus nu sunt considerate defecte de calitate si  nu pot constitui motiv pentru returnarea produsului si/sau  revendicarea garantiei.

      d) Prin urmare, neputind fi duplicate identic doua produse din acelasi tip, GlassIdeas nu face nici o declaratie si nici nu garanteaza faptul ca produsul cumparat de Client/Utilizator va fi exact cu cel prezentat pe site/brosuri/material marketing; atunci cand produsul prezentat pe site va fi identic cu cel pe care-l va primi Cumparatorul, acest fapt va fi precizat in mod expres pe pagina produsului.

(4) Creatii one of a kind sau editii limitate. Certificat de autenticitate semnat de artisti

Autenticitatea creatiilor realizate de GlassIdeas reprezinta un obiectiv primordial pentru noi cat si pentru clientii nostri. We love our Customers. Clientii nostrii sunt persoane care apreciaza si valorizeaza creatiile artistice unice, de calitate ridicata, care iubesc si respecta natura, fapt pentru care le multumim. Fiecare piesa din lemn inglobata in creatiile manufacturate de GlassIdeas este atent selectionata pentru a fi  cu adevarat, o piesa individuala a maiestriei  cu care natura creaza arta; fiecare creatie GlassIdeas este realizata manual,  cu atentie aproape obsesiva la toate detaliile si respectand mediul inconjurator.Va reamintim faptul ca sloganul nostru este:  “Livram autenticitate din pasiune” (“We deliver authenticity from passion”). Pentru ca iubim arta, incandescenta sticlei, maiestria naturii (“Natura este arta lui Dumnezeu” – Dante Alighieri) si pasiunea cu care ne dedicam clientilor nostri. Puteti citi o parte dintre testimonialele scrise de Clientii care utilizeaza produsele si/sau serviciile GlassIdeas accesand sectiunea”Testimoniale” link.  

Fiecare creatie realizata de GlassIdeas este insotita de certificatul de autenticitate semnat de artisti, puteti vizualiza un astfel de Certificat de Autenticitate accesand acest  (LINK)

(5) Creatii facute la comanda. Creatii gata a fi livrate- DISPONIBIL IN STOC.

GlassIdeas realizeaza creatii exclusiviste, unice sau in editie limitata, toate prelucrate manual, cu mare atentie la detalii si urmand conceptul de design original creat de GlassIdeas (inele din lemn/sticla, inele din lemn/cristale Swarovski, bijuterii arhitecturale, sculpturi din sticla, obiecte de arta din sticla, bijuterii din sticla, obiecte home decor din sticla si/sau lemn, corpuri de iluminat din lemn si/sau sticla, etc).  Toate creatiile realizate de GlassIdeas sunt realizate la comanda, distinct personalizate, sunt produse fabricate in conformitate cu specificatiile consumatorului/clientului dupa specificatiile precizate de Cumparator. Dupa transmiterea confirmarii comenzii in care va fi precizata data de livrare din studioul GlassIdeas si dupa incasarea contravalorii facturii proforma corespunzatoare platii unui avans de 100% din valoarea totala a comenzii (factura proforma este valabila 4 zile de la data emiterii sale) trimise prin email Clientului, GlassIdeas va manufactura produsul(ele) comandat(e).  Timpul de manufacturare depinde de disponibilitatea materialelor si de numarul produselor comandate. In cazul in care este vorba despre un singur produs, timpul estimat de manufacturare este vizibil pe pagina respectivului produs. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca: (i) aceasta comanda nu poate fi anulata decat in termen de 24 ore ( vezi..) ; (ii) in conformitate cu legislatia in vigoare, aceste produse nu pot fi returnate/schimbate; (iii) fiind unice, realizate manual si/sau continand materiale naturale, micile variatii descrise in …  cat si in pagina de prezentare a fiecarui produs, nu pot constitui motive pentru retur/retragere din contract sau in revendicarea garantiei, a se vedea pctul.. … .; (iv) in cazul in care Clientul renunta la produsul(ele) din comanda dupa termenul de 24 ore de la plasarea comenzii, suma achitata in avans  nu se mai restituie, Clientului/Utilizatorului fiindu-i livrate produsele si/sau serviciile comandate.

Uneori, GlassIdeas  ofera o selectie limitata de creatii existente in stoc- majoritatea itemurilor aflate pe acest website. Aceste creatii sunt marcate cu mentiunea "DISPONIBIL IN STOC" aflata pe pagina fiecarui produs; produsele comandate sunt identice cu cu cele prezentate pe site, exceptand variatiile datorate setarilor de pe un anumit browser web, ale monitorului si/sau device-ului utilizat de catre Cumparator, si pot fi livrate in 2-3 zile de la confirmarea comenzii.  Prin exceptie, aceste creatii pot fi returnate, respectand Politica de Returnare, Termeni si  Conditii alin… si legislatia aplicabila, in termen de 14 zile de la data receptionarii de care Client.

(6) Pro Ideas Trade SRL garanteaza faptul ca produsele comercializate sunt produse 100% originale, manufacturate in Romania in studioul GlassIdeas,  fiecare creatie fiind insotita de certificatul de autenticitate semnat de artisti. Fiecare creatie/bijuterie GlassIdeas are numarul sau unic de identificare care poate fi gasit pe certificatul de autenticitate cat si pe factura si certificatul de garantie.

Un anume Certificat de Autenticitate, este redat in ceea ce urmeaza:

****************************************************************************************************************************************************

In English Language

5.Handcrafted creations made from wood and/or glass. Unique products, with exclusive design, created by Pro Ideas Trade SRL

(1) The products marketed via this website are new, based on the exclusive design created by GlassIdeas, delivered in the GlassIdeas package and on delivery they are accompanied by the invoice, certificate of authenticity in English language, signed by the artists.

(2) Appearance. The appearance of the wood/other natural materials /glass used to obtain a particular Glass Ideas product may be different than that used in the product presented on the website/brochure/marketing material. This fact is due to the natural characteristics of the wood/ natural materials contained in the product and/or the hand cratfmanship method (manual glassmaking process, handcrafted woodworking) used to create each individual piece. It may also be due to settings on a particular web browser. Therefore, no guarantee is made with the respect to the color of the product, the appearance of the wood/ natural materials/glass and the finishes displayed on the website/brochure.

(3) Hardwoods handcrafted. Manual glassmaking process. Product variation disclaimer

By purchasing the products on our website, Customer/User agrees that:

      a) Hardwood may contain mineral deposits, pits, color differences, texture and grain patterns different, small cracks or knots, etc. depending on the nature of wood or may occur over time, small cracks as a function of temperature and humidity are used wood products - these attributes comprising the natural beauty of hardwood products (wooden jewelry, wooden home décor, etc).

      b) Small variations/differences in size, shape, color, surface texture, pattern, minore edge irregularities and/or small imperfections of the products that contain glass and/or wood/natural materials or tiny air bubbles and other surface effects/variations in the glass, all designed to capture light and enhance the final beauty of the product, cannot be considered quality defects, being a proof of manual and artistic production of the glass/wood and characterize handcrafted method; mean that you are purchasing authentic artistic creation.  Dimensional tolerances are: (-0,5) – (+0,5) mm for GlassIdeas Jewelry; (-10,00) –(+10,00) mm pentru other GlassIdeas products.

      c) The attributes and the variations  mentioned above are not considered quality defects and will not be considered a valid reason for return and/or claiming warranty.

     d) Therefore, no two products are exact duplicates, so Glass Ideas makes no representation or guarantee that Customer’s product will appear exactly as another, presented on website/brochure; when the listed product published on website is identical with the product received by Customer, this fact is highlighted in the description of the product.

 (4) Creations one of a kind or Limited Edition. Authenticity certificate signed by the artists

Authenticity of GlassIdeas creations represent a primary aim for us and our customers. We love our customers. Our customers are people who appreciate and value the unique, high quality artistic handcrafted creations, that love and respect nature, which is why we thank them.

Each wood piece embedded in creations manufactured by Glass Ideas is selectioned with attention to be a a truly individual piece of nature’s artistry; each creation is handcrafted with care related all the details and respecting the environment.  We remember you that our slogan is “We deliver authenticity from passion”.  Because we love art, we love the incandescence of the glass, the nature’s artistry (“Nature is the art of God”- Dante Alighieri) and passion which we are committed to our customers. You may read some of the testimonials written by Customers who use GlassIdeas products and/or services accesing the “Customer Testimonials” section on the Website LINK.

Each piece of glass art/wood art created by Glass Ideas is accompanied by Authenticity Certificate signed by the artists, such Authenticity Certificate can be visualized here (LINK)

 (6) Creations Made to Order. Creations Ready  to Ship

GlassIdeas makes exclusive creations, one-of-a-kind or Limited Edition, all handcrafted, with care and attention, following original design concept created by GlassIdeas (wooden rings with glass, wood ring with Swarovski crystals, architectural jewelry, art glass, glass jewelry, home decor objects using glass and/or wood, lighting fixtures using glass and/or wood, etc). All GlassIdeas creations are Made to Order and manufactured according to the Customer’s specifications, based on our clients’ preferences. After submitting the order confirmation, which will state the delivery date from the GlassIdeas studio and after the payment of amount highlighted in the proforma invoice, corresponding to the payment of an advance of 100% of the total amount of the order (the proforma invoice is valid 4 days from the date of its issue) sent by email to the Customer, GlassIdeas will manufacture the ordered product(s). The manufacturing time is based on the availability of the raw materials and the number of total ordered products.  In case of a single product, the estimated  manufacturing time is visible on the product page. Please keep these things in mind before placing your order because: (i) these order can be cancelled only according….; (i) since all products are Made to Order, manufactured according to the customer’s specifications, whitch are not prefabricated and which  are made based on the Customer’s individual choise of decision, or which are clearly intended for a specific person, cannot be return or exchange at this time according…  ; (iii) being unique, handcrafted and/or containing natural materials, the small variations, described in… and in each individual product listing  cannot be considered quality defects/non-conformity and cannot be a valid raison for return or reclaiming warranty, please see..; (iv) if the Customer gives up the product(s) contained in the order, after 24 hours from time of placing order, the amount paid in advance not be refunded, beind delivered the product(s) and/or services ordered

At times, Glass Ideas will have a small, limited selection of handcrafted products. These creations can be found in “Ready to Ship” section on the website (LINK) . If you order creations from this selection they are identical, excepting the variations due to settings on a particular web browser, the your monitor and/or your device, with the description presented on the website and they will be shipped as soon as payment clears, which is usually within 3 days. Notwithstanding, these creations can be returned, following the return policy, TC paragraph ... and applicable law, within 14 days from the receipt of the Client.

(7) Pro Ideas Trade SRL guarantee that the products sold are original, genuine products, each of them being accompanied by certified authenticity signed by the artists.

(8) Pro Ideas Trade SRL guarantee that products sold are 100% original, handcrafted in Romania in GlassIdeas studio; each product being accompanied with authenticity certificate signed by the artists. Each  GlassIdeas creation/jewelry has its own unique identification number of artwork. The  identification number of your artwork can be found both in the Certificate of authenticity  and warranty certificate, invoice  accompanying the product.

To view an example of a Certificate of Authenticity, please access the following link

To view the way we manufacture Glassideas creations, please access the following link


Certificat autenticitate GlassIdeas